Büro Chemnitz neu

Chemnitz
Bahnhofstraße 6
09111 Chemnitz
+49 / 371 / 433 085 0
Fax: +49 / 371 / 433 085 29
chemnitz(at)ptps.de

Coselpalais

Dresden
An der Frauenkirche 12
01067 Dresden
+49 / 351 / 482 89 30
Fax: +49 / 351 / 482 89 59
dresden(at)ptps.de

Thomaskirchhof Leipzig 3

Leipzig
Thomaskirchhof 20
04109 Leipzig
+49 / 341 / 962 857 0
Fax: +49 / 341 / 962 857 29
leipzig(at)ptps.de

buero-frankfurt-main-neu

Frankfurt / Main
Rennbahnstraße 72-74
60528 Frankfurt / Main
+49 / 69 / 678 650 70
Fax: +49 / 69 / 678 650 729
frankfurt(at)ptps.de

Büro Berlin

Berlin
Innovationspark Wuhlheide
Köpenicker Straße 325, Haus 40
12555 Berlin
+49 / 030 / 6576 4820
Fax: +49 / 030 / 6576 4839
berlin(at)ptps.de